Voor wie en wat, is het toepasbaar?

Voor wie is regressiecoaching ?

 • Weet je heel goed waar je problemen vandaan komen, maar lukt het je niet om ze op te lossen.
 • Last van angst, verdriet, boosheid of somberheid, terwijl je geen idee hebt waar die gevoelens vandaan komen.
 •  Een patroon in je leven dat telkens weer terug komt, wat je niet begrijpt. Of je wilt iets heel graag, maar hoe hard je het ook probeert, telkens lukt het niet. 


Specifieke voorbeelden: Er zijn veel mogelijkheden, hieronder zijn voorbeelden, heb je vragen of het bij jouw mogelijk is, kun je in contact achterlaten


Emoties en specifieke gevoelens,

 • Heb je vaak een aanhoudende woede of verdriet of komt het plotseling. Met regressie gaan we terug naar de eerdere keer,  We gaan aan de slag met de indrukken die in je opkomen en werken deze uit. 
 • Rouwverwerking, verlies, geen afscheid kunnen nemen van een dierbare. Er is een nodige tijd nodig om dit te verwerken, maar als dit blijft aanhouden kan regressie van nut zijn.
 • Faalangst, verlegenheid, paniek, bang zijn, jezelf onhandig voelen,.....
 • Moeilijk verklaarbare of wisselend stemmingen 
 • Een gevoel nergens bij te horen,
 • Moeite om voor jezelf op te komen
 • Inprentingen, zoals "je kunt niets", "je bent niets waard"
 • Moeilijk keuzes kunnen maken
 • Eenzaamheid en verlatenheid, je verloren voelen.
 • De weg kwijt of niet weten welke weg in te slaan.


Lichaam

 • Onverklaarbare lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak en zonder medische genezing. Het lichaam wil niet mee of het ligt dwars, 

 • Nawerking van een ongeval. Zijn er indrukken van dat ongeval die telkens weer bij je terugkomen. 


Dromen

 • Doordat regressie naar de kern gaat van wat we voelen en wat er gebeurt. Is het ideaal om met dromen aan de slag te gaan.  Heb je dromen die lang op je blijven hangen met sterke indrukken die positief/negatief aanvoelde. Is inzicht mogelijk of een betere nachtrust.Rechten en plichten?

 • Ik schat zo goed mogelijk bij intake formulier/voorgesprek in of een sessie geschikt is voor u. En welke toepassing van regressie ik ga gebruiken. Daarvoor is het van belang dat u eerlijk bent bij geven van informatie over je fysieke en geestelijke indrukken, Je medicijngebruik en andere vragen die ik vraag in het intakeformulier of bij de eerste afspraak.
 • In een sessie vraag ik van je, dat je elk gevoel, elke lichaamsgewaarwording en elke gedachte serieus neemt.
 • Ik werk met het onderbewustzijn, Dat betekent dat er herinneringen naar boven komen die u bent vergeten. Het kan ook zijn dat er beelden boven kunnen komen die u niet direct kunt plaatsen. Ik begeleid u zo goed mogelijk door ervaringen heen en ik help u zoveel mogelijk de ervaringen of beelden te plaatsen en interpreteren, en waar nodig te verwerken.
 • Als coach heb ik een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hoe de sessie verloopt hangt af van het samenspel tussen coach en cliënt. Het is van belang dat u een goed gevoel heeft bij mij en ik bij u.
 • Zowel u als ik hebben te allen tijde het recht de coaching te beëindigen. U bent niet verplicht meerdere sessies bij mij te doen.
 • Als ik het gevoel heb dat u ergens beter op uw plek bent, zal ik dit ook aangeven. Voelt ge u uzelf niet goed bij mij verwijs ik u graag naar een collega.
 • Ik werk met het onderbewuste via regressie, Ik doe geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De toepassing van regressie is, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Regressie is bedoeld voor mensen die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen bij lichamelijke, psychische, psychiatrische klachten.