Transcendent regressie Coach

Cremers ruben

Wat is regressie?

  • Regressie betekent: teruggaan naar een vroeger stadium. Regressie gaat er vanuit dat elk probleem een oorzaak heeft, een oorsprong. In regressie gaan we terug naar de oorsprong door middel van een vorm van trance (ook wel sterke focus, geen hypnose)

situaties meegemaakt en daar heb je nu nog last van? Of je hebt ergens last van en je begrijpt niet hoe dat komt of wat het nu eigenlijk is?


 In trance gaan we terug naar de situatie, die je onbewuste en lichaam wel hebben onthouden. Je bent met je bewustzijn aanwezig in het hier en nu, maar ook in het daar en toen. En dat maakt deze coaching zo helend, je kunt stukken die verdrongen, vergeten en onverwerkt zijn naar je huidige bewustzijn halen, waardoor je het in het hier en nu kunt helen. Hier zijn mooie technieken voor. Dit kan soms best spannend en emotioneel zijn. En juist dan weten we dat we op de goede plek zitten. We hebben het probleem gevonden.


  • Elk probleem draagt de oplossing in zich.

  • De sessies zijn meestal in te delen in twee delen; een regressiedeel en een deel waarin we energiewerk doen.


Wat is Transpersoonlijke Regressie?

  • Transpersoonlijke regressie, omdat de gewone grenzen van onze persoonlijkheid overschreden kunnen worden:

In plaats van situaties die we kennen uit ons huidige leven, komen er bijvoorbeeld indrukken van situaties die we niet kennen; onbekende plaatsen, onbekende personen etc. Hiermee gaan we aan de slag. We oordelen niet, we nemen alleen de indrukken die opkomen. Ook hier gaan we terug naar de oorsprong en helen deze.


  • Voorbeelden van situaties waarin we terecht kunnen komen:

Prenatale ervaringen

Innerlijk kindwerk; delen van onszelf die vast zijn komen te zitten en niet verder kunnen.

Ongelukken en operaties

Energie van anderen

Internalisaties en patronen van onszelf

Internalisaties en patronen door de familiegeneraties heen

Ervaringen waarin we geen lichaam hebben

Ervaringen van levens in andere tijden

NB: Voor deze vorm van coachen hoef je niet in reïncarnatie of vorige levens te geloven. Het werkt helend zoals het onderbewuste het aan ons toont. Ik neem elke indruk (een beeld, gevoel e.d.) serieus zodat we samen tot de kern kunnen komen.


Regressie is gebaseerd op twee stralende eenvoudige gedachten

  • De eerste is dat niets uit de lucht komt vallen. Elk probleem ie ergens begonnen. Als we er achter komen waar , kunnen we er iets aan doen.
  • De tweede gedachte is dat niet alle wonden helen met de tijd . Vooral geen wonden die we steeds open krabben.